Winning Nos. Hit Prize Category Prizes Standard 6 5 Roll System 7 System 8 System 9 System 10 System 11 System 12
6 Main Nos. 1st Prize Jackpot 1 1 1 1 1 1 1 1
2nd Prize 56,000.00 0 43 6 12 18 24 30 36
3rd Prize 1,000.00 0 0 0 15 45 90 150 225
4th Prize 100.00 0 0 0 0 20 80 200 400
Total Winning   Jackpot 2,408,000.00 + Jackpot 687,000.00 + Jackpot 1,055,000.00 + Jackpot 441,800.00 + Jackpot 1,442,000.00 + Jackpot 1,850,000.00 + Jackpot 2,281,000.00 + Jackpot
5 Main Nos. 2nd Prize 56,000.00 1 2 2 3 4 5 6 7
3rd Prize 1,000.00 0 42 5 15 30 50 75 105
4th Prize 100.00 0 0 0 10 40 100 200 350
Total Winning   56,000.00 154,800.00 117,000.00 184,000.00 258,000 340,000.00 431,000.00 532,000.00
4 Main Nos. 3rd Prize 1,000.00 1 3 3 6 10 15 21 28
4th Prize 100.00 0 41 4 16 40 80 140 224
Total Winning   1,000.00 7,100.00 3,400.00 7,600.00 14,000.00 23,000.00 35,000.00 50,400.00
3 Main Nos. 4th Prize 100.00 1 4 4 10 20 35 56 84
Total Winning   100.00 400.00 400.00 1,000.00 2,000.00 3,500.00 5,600.00 8,400.00