Ipinapaalam sa lahat na ang paglilingkod ng PCSO Extension Office sa Lung Center of the Philippines (LCP) tuwing Sabado ay pansamantalang ihihinto simula Setyembre 15, 2018 sa dahilang kailangang iayos ang kasalukuyang tanggapan.

Gayunpaman, ang regular na operasyon ng nasabing tanggapan ay mananatili (Lunes hanggang Biyernes, mula 8:00AM hanggang 5:00PM).

Maraming salamat.


                                                                                                                                                   PAMUNUAN NG PCSO